0
Twój koszyk

Regulamin

Regulamin Strony Internetowej Formesse.pl

 

1. Definicje

W niniejszym regulaminie używamy następujących definicji:

„Strona” lub „Serwis” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem formesse.pl

„Administrator” oznacza operatora strony Senpo, z siedzibą pod adresem

ul. Krzywoustego 68 61-144 Poznań

„Użytkownik” to osoba korzystająca z Serwisu.

2. Warunki korzystania

2.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się do nieumyślnego wprowadzania zakłóceń w działanie Serwisu i do nieszkodzenia innym Użytkownikom.

2.3. Zabrania się nieautoryzowanego dostępu do zasobów Serwisu oraz prób naruszenia bezpieczeństwa Serwisu.

3. Prywatność

3.1. Administrator Serwisu dba o prywatność Użytkowników. Informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Polityka prywatności • Formesse – Nowoczesna Sypialnia.

4. Prawa autorskie

4.1. Wszelkie treści zamieszczone na Serwisie, takie jak teksty, grafiki, multimedia, są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie tych treści bez zgody Administratora jest zabronione.

5. Odpowiedzialność

5.1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu lub zawartości stron zewnętrznych, do których linki mogą być zamieszczone na Serwisie.

5.2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Serwisu oraz jego działania w dowolnym czasie.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu.

6.2. Regulamin może ulegać zmianom. Każda zmiana zostanie opublikowana na stronie Serwisu.

7. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem Contact Us • Formesse – Nowoczesna Sypialnia